Byggstart på Smålandia


2011-01-17

På måndagen gick startskottet för bygget. I det här skedet handlar det om markarbeten, vilka utförs av Långhults Marktjänst.