Välkommen till Smålandia – Gislaveds nya handelsplats


I korsningen mellan riksvägarna 26 och 27 erbjuder Gislaved en nygammal handelsplats med ett attraktivt läge och goda affärsmöjligheter.

I en lättillgänglig miljö i en region med en mycket stark köpkraft finns det plats för just din verksamhet. Smålandia handelsplats omfattar ca 80.000 kvm detaljplanerad markyta, varav ca 30-40.000 kvm kan bebyggas för handelsändamål.